CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Trường Trung cấp Công nghệ Việt Mỹ sau khi thành lập có nhiệm vụ đào tạo 2 cấp trình độ: Trung cấp và sơ cấp. Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.

SỰ KHÁC BIỆT TẠI TCVM !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trường Trung cấp Công nghệ Việt Mỹ còn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật-công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, cũng như được tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.

TCVM & NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC !!

Từ những ngày đầu thành lập đến hiện tại thì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng được: