TUYỂN SINH TRUNG CẤP TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI ĐỒNG NAI

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


*Mục tiêu chung:

Chương trình trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp về Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các qui định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Chương trình trang bị cho người học những kiến thức chung về chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, tiếng anh, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng. Những kiến thức cơ sở về sinh lý thực vật, giống cây trồng, Đất – phân bón, Khí tượng nông nghiệp, Thủy nông, Bảo vệ thực vật đại cương, phương pháp thí nghiệm, Khuyến nông, pháp lệnh bảo vệ thực vật, quản lý kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật.

Chương trình trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn ngành trồng trọt như: kỹ thuật xử lý đất, lai tạo và nhân giống cây trồng, kỹ thuật trồng – chăm sóc – thu hoạch các loại cây lương thực, cây rau, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa cây cảnh quan trọng trong vùng và những kiến thức chuyên ngành bảo vệ thực vật: phân biệt được đặc điểm của từng đối tượng sâu bệnh, chẩn đoán và phòng trị bệnh và biện pháp phòng chống dịch hại, kiến thức về hệ thống quản lý sản xuất cây trồng chất lượng, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường… Đồng thời người học được rèn luyện kỹ năng nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

* Mục tiêu cụ thể:

+ Kiến thức:

–    Trình bày được những kiến thức cơ bản về: sinh lý thực vật, giống cây trồng; Đất và dinh dưỡng cây trồng và mối liên hệ giữa cây trồng với các môn học khác có liên quan.

–     Trình bày được kiến thức cơ bản về khí tượng nông nghiệp, thời tiết khí hậu ảnh hưởng đến cây trồng.

–     Trình bày được kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng phổ biến quan trọng như: các loại rau, cây lương thực, cây hoa và cây cảnh, cây ăn quả, cây công nghiệp và sản xuất rau theo chuẩn Việt GAP

.-     Trình bày được những kiến thức cơ bản về côn trùng, bệnh cây và các loại sâu bệnh hại phổ biến quan trọng trên cây trồng.

–     Trình bày được kiến thức cơ bản về các loại thuốc Bảo vệ thực vật, hiểu rõ tác động, độ độc của từng loại thuốc, cách dùng thuốc phòng trừ sâu bệnh đối với cây trồng.-     Trình bày được các điều lệ qui định của nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ  thực vật và kiểm dịch thực vật

.-     Áp dụng được kiến thức trên vào sản xuất trồng trọt, bảo vệ thực vật và khuyến nông.

+ Kỹ năng:

–    Thực hiện thành thạo các thao tác làm đất lên luống, trồng và chăm sóc cây

.-    Thực hiện thành thạo các thao tác xử lý hạt giống, gieo ươm, giâm cành, chiết, ghép cây.

–    Biết cách điều tra phát hiện các loại sâu bệnh gây hại phổ biến trên cây trồng và ngoài đồng ruộng.

–    Biết cách nhận biết triệu chứng sâu bệnh hại cây trồng và áp dụng biện pháp phòng trừ.

–    Biết sử dụng thuốc đúng loại, đúng qui cách và sử dụng phun thuốc phòng chống sâu bệnh cho cây trồng.Vận dụng được một số biện pháp phòng ngừa và dập tắt dịch sâu bệnh.

–    Nắm vững những điều lệ qui định của nhà nước về quản lý sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV và kiểm dịch thực vật

.-    Chẩn đoán sâu bệnh gây hại và triệu chứng thừa/thiếu dinh dưỡng cây trồng.
–    Bố trí thí nghiệm ngoài đồng và theo dõi về sâu bệnh hại cây trồng.
–    Bảo vệ cây trồng bằng nhiều biện pháp
–    Bảo vệ môi trường và hướng dẫn về sản xuất bền vững
–    Tổ chức các buổi Hội thảo khuyến nông.
–    Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc.


+ Thái độ nghề nghiệp:

–    Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, rèn luyện tính cần cù chịu khó, tác phong làm việc nghiêm túc, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp.

–    Có ý thức vươn lên trong học tập nâng cao trình độ, phát huy sáng tạo đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất trồng trọt nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế cao.

*Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội làm việc tại:

  • Các cơ sở sản xuất và nghiên cứu thực nghiệm về cây lương thực, cây công nghiệp, cây rau quả, cây hoa và cây cảnh. 
  • Các chi cục – trạm BVTV, trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp quận huyện.
  • Các trung tâm nghiên cứu sản xuất giống cây trồng, phòng kỹ thuật của các trang trại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh – dịch vụ giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật.
  • Có thể học nâng cao trình độ ở các trường cao đẳng, đại học có đào tạo chuyên ngành Trồng trọt, ngành Bảo vệ Thực vật, ngành khuyến nông.

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN HỌC

–    Số lượng môn học, mô đun: Tùy theo học sinh học hệ 1 năm hay 2 năm mà có số lượng môn học phù hợp.

–    Số lượng tiết lý thuyết chiếm 1/3 thời gian học

–    Số lượng tiết thực hành chiếm 2/3 thời gian học

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Tùy theo mỗi năm học mà trường chọn một số môn để học sinh học tập

A) Các môn học chung/đại cương

–    Chính trị

–    Pháp luật

–    Giáo dục thể chất

–    Giáo dục Quốc phòng và An ninh

–    Tin học ứng dụng

–    Tiếng Anh

–    Khởi tạo doanh nghiệp

 B) Các môn học, mô đun chuyên môn

b1. Môn học, mô đun cơ sở

–    Sinh lý Thực vật

–    Giống cây trồng

– Kiểm định giống

–    Đất và phân bón

–    Sinh thái Nông nghiệp

–    Khí tượng Nông nghiệp

–    Cơ giới hóa Nông nghiệp

–    Thủy nông

–    Tổ chức quản lý sản xuất

–    Bảo vệ thực vật đại cương

–    Phương pháp thí nghiệm

–    Khuyến nông

–    Bảo vệ môi trường đại cương
–    Côn trùng đại cương
–    Bệnh cây đại cương
–    Quản lý cỏ dại và động vật hại cây trồng
–    Thuốc bảo vệ thực vật
–    Điều tra dự tính dự báo dịch hại
–    Đấu tranh sinh học
b2. Môn học, mô đun chuyên môn

–    Cây lương thực (Lúa, ngô,….)

–    Cây rau

–    Cây ăn quả

–    Cây hoa

– cây cảnh

–    Cây công nghiệp (Cây cà phê, cây tiêu, cây điều, cây cao su….)

–    Thuốc bảo vệ thực vật

–    Pháp luật chuyên ngành

–    Côn trùng chuyên khoa

–    Bệnh cây chuyên khoa

–    Sản xuất rau theo chuẩn VietGAP

–    Trồng nấm

b3. Thực tập

–    Thực tập địa bàn sản xuất

–    Thực tập Tốt nghiệp

THI TỐT NGHIỆP

–    Người học phải học hết chương trình đào tạo Trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thì sẽ đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp.

–    Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm 3 môn: Chính trị, Lý thuyết tổng hợp, Thực hành nghề nghiệp.

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO:

♦ Tên ngành: Trung cấp trồng trọt và bảo vệ thực vật

♦ Mã ngành: 5730301

♦ Hệ đào tạo: Trung cấp

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

♦ Thí sinh đã tốt nghiệp THCS học 1,5 năm.

♦ Thí sinh trượt tốt nghiệp THPT học 1 năm.

♦ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT học 10 tháng

♦ Thí sinh đã tốt nghiệp TCCN học 7 tháng

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

♦ Vùng tuyển sinh: Trên phạm vi toàn Quốc

PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO:

 Trường Trung Cấp Việt Mỹ Hotline: 0858.27.88.44 – 0828.27.88.44 Zalo: 0858.27.88.44 – 0828.27.88.44 có 2 hình thức đào tạo là:

 Hình thức học tập: Người học sẽ tự học tại nhà và có hướng dẫn của giảng viên thông qua giáo trình nội bộ của nhà trường.

 Thời gian học: Đây là phương thức đào tạo linh động về mặt thời gian, nên đặc biệt phù hợp với các đối tượng là người đã đi làm, hoặc đã có kinh nghiệm vững vàng từ trước.

 Ưu điểm: Học viên hoàn toàn tự chủ động trong việc học khi lựa chọn hình thức học online. Do đó, nếu học viên hoàn thành chương trình học sớm thì hoàn toàn có thể nhận bằng Trung cấp Pháp lý với thời gian chỉ 10 tháng, thậm chí là sớm hơn.

BẰNG TRUNG CẤP BẢO VỆ THỰC VẬT

Học online có được nhận bằng chính quy?

 Theo thông tư số 27/2019/TT – BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung chính ghi trên văn bằng: Thì từ ngày 01/03/2020 sẽ không ghi thông tin về hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, học online, từ xa hay tự học có hướng dẫn trong văn bằng như trước đây nữa.

 Dù là học online, từ xa, học chính quy, vừa làm vừa học hay tự học có hướng dẫn thì học viên đều được cấp bằng trung cấp chính quy. Và có giá trị tương đương nhau.\

Học viên hoàn toàn có thể liên thông liên cao đẳng hoặc đại học:

 Trường Trung cấp Công Nghệ Việt Mỹ là trường Trung cấp chính quy, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo ngành Trung cấp Bảo vệ thực vật.

 Sau khi tốt nghiệp và có bằng Trung cấp Bảo vệ thực vật của Trường trung công nghệ cấp Việt Mỹ, học viên hoàn toàn có thể liên thông bất kỳ trường Đại học nào có đào tạo ngành Bảo vệ thực vật.

 Bên cạnh đó, trường cũng có chính sách hỗ trợ học viên liên thông trực tiếp lên bậc Đại học của các trường liên kết với trường Trung cấp công ngh Việt Mỹ.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN GỒM CÓ:

♦ Hồ sơ xét tuyển Trung cấp theo mẫu (Phát hành tại phòng Tuyển sinh của trường);

♦ 01 Sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên xác nhận từ Chính quyền địa phương;

♦ 01 bản sao y bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc TC, CĐ, ĐH;

         Lưu ý– Học sinh Tốt nghiệp có thể nộp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời

                     – Học sinh trượt Tốt nghiệp lớp 12 chỉ cần nộp Học bạ lớp 12

♦ 01 Bản sao y học bạ THCS hoặc THPT hoặc bảng điểm TC, CĐ, ĐH;

♦ 01 Bản sao in giấy khai sinh;

♦ 01 Giấy khám sức khỏe (nhà trường sẽ tổ chức khám khi nhập học)

♦ 02 Tấm ảnh 3×4 (chụp không quá 03 tháng)

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC:

♦ Thới gian dự kiến tuyển sinh và nhập học lớp trung cấp trồng trọt và bảo vệ thực vật vào tháng 2, tháng 6, tháng 10 hàng năm. Để biết chính xác thời gian phát hành hồ sơ và nhập học xin liên hệ trực tiếp:  0858.27.88.44 (Ms Sương) – 0828.27.88.44 (Mr Hiếu)

♦ Lịch khai giảng lớp trung cấp trồng trọt và bảo vệ thực vật chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10 tháng… Được Trường Trung Cấp Việt Mỹ công bố trực tiếp Tại Đây hoặc link web: https://trungcapvietmy.edu.vn/

ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN CHỨNG CHỈ

TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT MỸ

⇒Hotline: 0858.27.88.44 – 0828.27.88.44 Zalo: 0858.27.88.44 – 0828.27.88.44

⇒Email: trungcapvietmybinhduong@gmail.com

⇒Facehttps://www.facebook.com/trungcapvietmy.edu.vn

⇒Đăng ký nhập học: https://forms.gle/RMEno1r6eR6ddebi8

⇒VP Bình Dương: 183 Đường Xuyên Á, Phường An Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương .

⇒VP HCM: 41 An Nhơn, P. 17, Q. Gò VấpHCM.

⇒VP QN: Số 168/17 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

⇒VP Hà Nội: Số 210 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
error: Content is protected !!