ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP KỸ THUẬT HÀN ÁP LỰC

HÀN ÁP LỰC LÀ GÌ ? Đặc điểm phương pháp hàn áp lực Hàn áp lực (hay hàn siêu âm)

Read more

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP KỸ THUẬT HÀN 3G

Giới thiệu về nghề hàn 3G Hàn 3G là thợ hàn được đánh giá theo độ khó của vị trí mối

Read more

KHAI GIẢNG LỚP NGHỀ HÀN TẠI KIÊN GIANG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN TẠI KIÊN GIANG Trình bày được nguyên lý hoạt động và trình tự vận

Read more

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP THỢ HÀN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Trình bày được nguyên lý hoạt động và trình tự vận hành máy hàn. Đọc và

Read more

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP KỸ THUẬT HÀN 3G

Giới thiệu về nghề hàn 3G Hàn 3G là thợ hàn được đánh giá theo độ khó của vị trí mối

Read more
Call Now Button
error: Content is protected !!