ĐÀO TẠO SƠ CẤP KỸ THUẬT HÀN TIG

Nội Dung Học kỹ thuật hàn Tig: Bước 1: Xác định vật liệu hàn để chọn kim hàn Tùy vào

Read more

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP THỢ CỐT PHA

Đào Tạo Và Cấp Chứng Chỉ Sơ Cấp Nghề Cốt Pha Cốp pha là thiết bị thi công phục vụ cho

Read more

KHAI GIẢNG LỚP NGHỀ HÀN TẠI KIÊN GIANG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN TẠI KIÊN GIANG Trình bày được nguyên lý hoạt động và trình tự vận

Read more

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP THỢ HÀN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Trình bày được nguyên lý hoạt động và trình tự vận hành máy hàn. Đọc và

Read more
Call Now Button
error: Content is protected !!