Học Chứng Chỉ Xe Nâng Tại Hải Phòng

Học viên cũ đã từng tham gia bất kì một khóa đào tạo nào tại trung tâm mà đăng kí khóa học lái xe nâng này sẽ được khuyến mãi thêm các chương trình học khác, như: máy đào, máy ủi, cầu trục, hàn điện, hàn hơi, và cả khóa học an toàn lao động cho cả 4 nhóm.

Read more
Call Now Button
error: Content is protected !!