ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ

Nội dung khóa học vận hành máy nén khí: – Về đào tạo lý thuyết ( Chiếm 30% thời lượng)

Read more

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ

Trung Cấp Việt Mỹ mở lớp sơ cấp vận hành máy nén khí trên toàn quốc. Kết thúc khóa học cấp chứng chỉ sơ cấp vận

Read more

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ

Trung Cấp Việt Mỹ mở lớp sơ cấp vận hành máy nén khí trên toàn quốc. Kết thúc khóa học cấp chứng chỉ

Read more
Call Now Button
error: Content is protected !!