TUYỂN SINH TRUNG CẤP HƯỚNG DẪN DU LỊCH ONLINE

 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGHỀ Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ

Read more

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH ONLINE TRÊN TOÀN QUỐC

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp – Về kiến thức. Chương trình đào tạo cung cấp

Read more
Call Now Button
error: Content is protected !!