HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 3 – Người lao động làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt

HUẤN LUYỆN LAO ĐỘNG NHÓM 3 Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặtTheo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ, công tác

Read more

HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 4 – Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3 và 5

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 4 theo nghị đinh 44/2016/ NĐ/CP Căn cứ Luật An

Read more
Call Now Button
error: Content is protected !!