ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ

Nội dung khóa học vận hành máy nén khí: – Về đào tạo lý thuyết ( Chiếm 30% thời lượng)

Read more
Call Now Button
error: Content is protected !!